torstai 17. elokuuta 2017

Kirjaaminen

Omahoitajan merkitys toimintakyvyn muutoksien huomioimisessa on suuri, kun hoitaja tuntee iäkkään hyvin, hän voi omaisten lisäksi tehdä huomioita pienistäkin muutoksista. Hyvä kirjaaminen auttaa turvaamaan hoidon jatkuvuuden.
Huolellinen ja asiakaskeskeinen kirjaaminen takaavat niin asiakkaiden kuin työntekijöiden oikeusturvan.
Kirjaamisen tulee olla arvioiva eli siinä arvioidaan ja kerrotaan miten suunnitelmassa suunnitellut asiat ovat toteutuneet. Kirjataan myös, jos joku tehtävä on suunnitelmasta poiketen jäänyt tekemättä tai hoitoon liittyy virhe ja siitä seurannut toimenpide esim. lääkepoikkeama.

Lait kirjaamiseen
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Laki sisiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
Laki sisiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
Henkilötietolaki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti