sunnuntai 29. tammikuuta 2017

Ikääntyminen

Ikääntyessä ihmiselle ilmaantuu vanhenemismuutoksia, joista osa näkyy henkilön ulkönäössä ja osa vaikuttaa toimintakykyyn. Fyysisen ja psyykkisen ikääntymisen myötä ihmiselimistön rakenne, aineenvaihdunta sekä fysiologiset ja psykologiset toiminnot läpikäyvät muutoksia, jotka heikentävät terveyttä ja toimintakykyä. Biologinen vanheneminen ilmenee asteittain kehon fyysisenä rappeutumisena. Yksilön kognitiivistä vanhenemista ovat älykkyydessä, muistissa ja oppimiskyvyssä tapahtyvat ikääntymismuutokset.
 Lihasmassa alkaa oleellisesti vähetä 50-60 vuoden jälkeen ja samaan aikaan rasvan osuus kehossa lisääntyy. Lihasmassa ja lihasvoima heikentyvät etenkin alaraajoissa. Alaraajojen lihasten heikkous vaikeuttaa liikkumista, huonontaa tasapainoa ja lisää kaatumisen riskä.
 Nivelten liikkuvuus vähenee ikääntymisen myötä erilaisten nivelsairauksien tai liikkumattomuuden vuoksi. Heikentyminen rajoittaa ikääntyneen monia arjen toimintoja.
 Sydän-ja verenkiertoelimistössä sydämen toiminta heikkenee, mikä rajoittaa ikääntyneen fyysistä toimintakykyä. Keuhkoissa tapahtuva hengityskapasiteetin pieneminen heikentää ikääntyneen hapenottokykyä.
 Aistitoiminnoissa selkeimmin ikääntyminen vaikuttaa kuulon heikkenemiseen ja näkökykyyn. Silmän sairaudet, kuten kaikki tai erilaiset rappeumasairaudet, yleistyvät iän myötä ja heikentävät näkökykyä. Korkeiden äänien kuuleminen heikkenee.
 Luusto haurastuu -> osteoporoosi. Se altistaa murtumille. Vanhusten lonkkamurtumat ovat yleisiä kaatumisen yhteydessä.
 Lyhytkestoinen muisti heikkenee. Ikääntynyt muistaa vanhat asiat hyvin mutta ei muista mitä aamulla on syönyt tai mitä eilen tapahtui. Muistin heiketessä saattaa olla vaikea tehdä päätöksiä ja kokonaisuuksien hahmottaminen voi olla hankalaa. Muistin ja älyllisen suorituskyvy voimakasta heikkenemistä kutsutaan dementiaksi. Pahimmillaan kognitiivinen toimintakyky voi hävitä kokonaan.
 Pidätyskyky heikkenee iän myötä, mutta vanhuus itsessään ei tarkoira pidätyskyvyttömyyttä eli inkontinenssia. Liikkumisen ongelmien vuoksi voi olla vaikea ennättää wc:hen ajoissa. Muistisairaus vaikeuttaa tarpeiden tunnistamista. Hän ei välttämättä osaa toimia tarpeen tullessa tilanteen mukaisesti tai hän ei löydä itsenäisesti wc:hen. Fyysinen toimintakyky säilyy usein melko hyvänä aina 75 ikävuoteen saakka, todelliset vanhuudesta aiheutuvat ongelmat ilmaantuvat n. 75-85 vuoden iässä. Ikääntymisessä yksilölliset erot voivat olla suuria sekä muutosten alkamisajankohdan että nopuden suuhteen.
Lähde: Kuntoutumisen tukeminen