maanantai 10. lokakuuta 2016

Pienen lapsen ajattelun kehitys

Alle 2-v ajattelu perustuu aisti-ja liiketoimintoihin. Vauva reagoi reflekseillä, jonka jälkeen aistitoiminnot kehittyvät. Lapsi alkaa hahmottamaan ympäristöään tutkimalla. Lapsella pitää olla virikkeitä. Vauvan ja pienen lapsen ajattelu on sanatonta. 2v puhuu parisanaisia lauseita-> kielellinen ajattelu alkaa kehittyä.


Piagetn teoria 


 Ajattelun kehitysvaiheet
  • sensomotorinen vaihe 0-2 v: lapsi oppii yhdistämään havainnot ja liiketoiminnat.
  • esioperationaalinen vaihe 2-7 v:
    • esikäsitteellinen vaihe 2-4 v: Päättely omien toiveiden värittämää ja analogioihin perustuvaa (saman kaltaiset asiat oletetaan samanlaisiksi). Kuvitteluleikit alkavat.
    • intuitiivinen vaihe 4-7 v: Välitön havainto ohjaa ajattelua. Ajattelu egosentristä (omasta näkökulmasta lähtevää).
  • konkreettisten operaatioiden vaihe 7-11 v: Lapsi osaa nähdä asian useasta, myös muiden ihmisten, näkökulmasta. Loogisuus lisääntyy. Ajattelu vielä sidoksissa konkreettiseen todellisuuteen.
  • formaalisten operaatioiden vaihe 11-15 v: Ajattelu vapautuu välittömästä todellisuudesta. Ajattelun abstraktius lisääntyy. Useiden näkökulmien yhtäaikainen huomioiminen. Mielikuvat ja muisti laajentavat ajattelua. Eettinen ja moraalinen arviointi onnistuu.

1 kommentti: