torstai 13. lokakuuta 2016

 Opintokäynti lähihoitajan työn kentällä

A. Kuusiolinna Terveys Oy / Lukkarinhovi

Osastoja on 4, kussakin n. 14 asukasta. Mitoitus 0,6 = 34 työntekijää. Aamuvuorossa 3, iltavuorossa 2. Talossa on sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia sekä laitoshuoltajia. 
Pihlajalinnan omistuksessa nykyään. 
Melko toimivat tilat. Kaikkien asukashuoneiden wc:t remontoidaan parhaillaan. Esim. laattalattiat vaihdetaan turvalattioksi.

B. Asiakkaat

Vanhukset, jotka eivät enään pärjää kotona, 70-100v.
Ympärivuorokautisessa huolenpidossa auttaminen.
Palvelua ei pystytä tarjoamaan kaikille halukkaille. Jonot ovat pitkät. Luonnollisen poistuman kautta tulee paikka. Asukkaita tulee terveyskeskuksen, kotihoidon ym kautta. Palvelu on elinehto sitä tarvitsevalle.

C. Toiminta

Toimintakykyä ylläpitävä, kuntouttava työote.
Kodinomaisuus, yhteisöllisyys, yksilöllisyys = jokaiselle asukkaalle laaditaan terveys,-hoito- ja palvelusuunnitelma. Itsemäärämisoikeuden toteutuminen, yhdenvertaisuus, turvallisuus, omien voimavarojen tukeminen ja elämän loppuvaiheen hoito.
Vahvuudet: Monitaitoinen osaava henkilökunta, sairaanhoitaja vahvuus, korkea hygienia osaaminen = MRSA kohortti. Palaverikäytännöt, selkeä työnjakomalli sekä omahoitajuusmalli luotuna.

D. Yhteistyö

Terveyskeskus, Seinäjoen keskussairaala, hammashoitola, apteekki, fysioterapeutti, parturi, seurakunta, Kela, taksi ym.

E. Haastateltava lähihoitaja

Työtehtäviin kuuluu päivittäisissä toiminnoissa avustaminen.
Pesut kävelevät omassa wc:ssä, vuodeasukkaat laverilla. Lääkkeenjako, verenpaineen-  verensokerin- ja happisaturaatiolla mittaus, katetrin laitto/vaihto, vainajan laitto. Paljon muuta!
Laki asukkaan asemasta ja oikeuksista.
Itsemäärämisoikeus, vaitiolovelvollisuus, oikeus saada laadukasta hoitoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Vanhuksen ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Haastateltavalla on koulutuksina laitoshuoltaja ja lähihoitaja.
Hän ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan käymällä koulutuspäivillä. Netistä, tv:stä seuraamalla alan ohjelmia/uutisia sekä ammattiliiton lehdistä.
Työssä on antoisaa, kun on hyvä kenkilökunta ja tiimityö. Kun asukas on tyytyväinen oloonsa.
Työntekijöiden työssä jaksamista ei tueta mitenkään tällä hetkellä. Työntekijöitä vähennetään entisestään, viedään viimeisetkin voimavarat. Työvauhti kiihtyy. Asukkaat eivät saa  niin paljon aikaa, kuin aiemmin. Työ ei ole niin mielekästä enään, kun ei kerkiä tehdä työtä niin hyvin, kuin haluaisi.
Haastavia asukkaita on hankala hoitaa. He ovat agressiivisiä, lyövät ja purevat eivätkä suostu vaipanvaihtoon saatika pesulle.
Työssä tarvitaan vanhuksien perussairauksien tuntemusta. Imu- ja happilaitteiden käyttöä. Apuvälineet, turvalaitteet, nostolaitteet, palotaulu, ravitsemus tietäminen, Effica, virtsakokeet ym.
Työntekö edellyttää kärsivällisyyttä, empatiakykyä. Pitäisi ajatella, että hoidettava on oma äiti tai isä. Pitää olla "tuntosarvet" pitkällä, ennakointikykyä. Ystävällinen, kohtelias, jämäkkä, asukkaalla turvallinen tunne, ammatillinen asenne, tunnollinen, tarkka.

F. Mitä ihmettelyä käynti herätti

On kurjaa, kun säästetään henkilökuntaa vähentämällä. Ei ole aikaa rauhalliseen työntekoon. Osa asukkaista joutuu jäämään petiin kiireen vuoksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti