tiistai 6. syyskuuta 2016

       
Lapsilisän määrä ja maksaminen

Lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan. Määrään vaikuttavat ne alle 17-vuotiaat lapset, joista on oikeus saada lapsilisää. Korotukset voidaan laskea vain silloin, kun kaikki lapsilisät myönnetään samalle henkilölle.
Lapsilisän määrä lapsiluvun mukaaneuroa kuukaudessa
Ensimmäisestä lapsesta95,75
Toisesta lapsesta105,80
Kolmannesta lapsesta135,01
Neljännestä lapsesta154,64
Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta174,27

Esimerkki: Perheeseen kuuluu 3-, 4-, ja 15-vuotiaat lapset. Lapsen vanhempi saa lapsilisää kahdesta nuorimmaisesta ja 15-vuotiaalle maksetaan lapsilisä hänelle itselleen. Tällöin vanhemmalle maksetaan lapsilisä kahden lapsen mukaan.
Lapsilisä on verotonta tuloa. Omaisuus ja tulot eivät vaikuta lapsilisän määrään.
Ahvenanmaalla lapsilisää rahoittaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Myös Ahvenanmaalla asuvat hakevat lapsilisän Kelasta.

Yksinhuoltajalle korotus lapsilisään


Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa jokaisesta lapsesta, josta saat lapsilisää. Voit hakea yksinhuoltajakorotuksen lapsilisään, jos et ole avio- tai avoliitossa tai olet muuttanut puolisostasi erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Korotuksen saa, vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Korotus myönnetään muutosta seuraavan kuukauden alusta.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on
  • yhdestä alle 3-vuotiaasta 341,27 e/kk
  • muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 102,17 e/kk/lapsi
  • yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,65 e/kk/lapsi.

Hoitolisä

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 182,64 e/kk. Sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Elatustuen määrä ja maksaminen


Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Täysi elatustuki on 154,77 e/kk.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti